Bạn đang dùng thức ăn gì để nuôi thỏ?

Mọi người đang dùng thức ăn gì để nuôi thỏ vậy?
100% thức ăn công nghiệp
100% thức ăn thô xanh
Cho ăn thức ăn công nghiệp và thức ăn thô xanh
Tự phối trộn thức ăn ( Cách này hay nhất nhưng nhiều công thức quá)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.