Hướng dẫn lắp van uống nước cho thỏ – núm uống nước cho thỏ.

[thosachsocson] Hiện tại thỏ sạch sóc sơn có cung cấp van uống nước cho thỏ hay núm uống nước cho thỏ. Giảm nhân công, thời gian chăm sắp thỏ. Bổ sung thuốc phòng bệnh, thuốc bổ vào nước uống cho thỏ hàng loạt, dễ dàng.


Lắp van nước cho thỏLiên hệ địa chỉ mua bán van núm uống nước cho thỏ.

0975 85 4341 – 0965 85 4341

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.