Máng ăn cho thỏ giá rẻ tự động 10cm,12cm, 15cm, 20cm ship toàn quốc

12.000 6.000

Máng ăn cho thỏ giá rẻ tự động bằng tôn dày 0.4mm có các kích thước:

  1. 10cm
  2. 12cm
  3. 15cm
  4. 20cm